HEMMAPLAN OCH FÖRENINGAR

Då vi har stora delar av vår finansiering från olika basketförbund så innebär det per definition att vi har starka kopplingar till basketföreningarna både i Skåne och Sverige i stort. I många fall är det föreningarnas ledare som utbildas och representerar Hemmaplan runt om på skolor i sitt verksamhetsområde. Målbilden är att träffa varje grupp barn vid 6 tillfällen. Detta ger barnen möjlighet att vänja sig vid rörelse och bollhantering och tid nog att utvecklas och därigenom bygga självförtroende. Under tiden knyter de även kontakter in i sin lokala förening vilket gör steget in i föreningen mindre. Med sig till aktiviteterna har ledarna träningstider och kontaktuppgifter som även lämnas över till skolan och fritids.

Genom Hemmaplans ledarutbildningar, vår ledarmanual och den kontinuerliga utvärderingen av våra aktiviteter och ledare så vill vi inte bara förbättra vårt eget arbete utan även sprida vår kunskap tillbaka in i föreningarna.

SKÅNES BASKETBOLL FÖRBUND

Postadress:
Skånes BDF
Box 100 63
200 43 Malmö

Följ oss

  • Facebook
  • Instagram