HEMMAPLAN OCH SAMHÄLLET

Hemmaplan är en satsning för att få fler barn i rörelse. Men det stannar inte där. När ett barn börjar idrotta och kliver in i en förening så blir hen även en del av ett sammanhang.

I föreningen får barnet möjlighet att utvecklas, bygga upp självförtroende, träffa vänner och få positiva förebilder. Avståndet till idrottsföreningar kan ibland upplevas som stort och detta är något som Hemmaplan vill ändra på. Genom våra samarbeten med skolor möter vi barn i deras egen miljö. Våra aktiviteter är uppbyggda efter en modell där många av de tävlingsmoment som karakteriserar vanlig idrott plockats bort och ersatts med roliga lekar och övningar som uppmuntrar till deltagande. Varje barn får sin egen boll och ges därmed möjligheten att utvecklas på sina egna villkor. Våra ledare lägger stort fokus på att synliggöra barnen och hjälpa dom att arbeta tillsammans. Tillsammans med lokala basketbollsföreningar arbetar vi sedan för att barnen ska kliva in i föreningslivet. 

Genom vårt arbete hjälper vi inte bara barnen till ett liv i rörelse utan vi ger dom även ett möjligheten att bli del av ett sammanhang. Vi anser att alla barn förtjänar en Hemmaplan. Vad tycker du?

SKÅNES BASKETBOLL FÖRBUND

Postadress:
Skånes BDF
Box 100 63
200 43 Malmö

Följ oss

  • Facebook
  • Instagram