SKÅNES BASKETBOLL FÖRBUND

Postadress:
Skånes BDF
Box 100 63
200 43 Malmö

Följ oss

  • Facebook
  • Instagram
 
VAD ÄR HEMMAPLAN?

Hemmaplan är Skånes Basketbollförbunds initiativ för att etablera basket- och idrottsföreningar i socioekonomiskt utsatta områden. Med basketbollen som redskap vill vi hjälpa barn och ungdomar att genom ett aktivt föreningsliv både lära känna och utvecklas till goda förebilder.

 

Hemmaplan startar upp nya idrottsföreningar, stöder befintliga föreningar med verksamhet i utsatta områden samt introducerar basket till barn och ungdomar genom skolbesök och events.

 

Hemmaplan är uppbyggt efter en dansk förlaga som visar upp fantastiska resultat. BørneBasketFonden har genom roliga, dynamiska och inkluderande basketaktiviteter utfört över 40 000 rörelsetimmar (varje gång 1 barn deltar i 1 aktivitet) på skolor runt om i Köpenhamnsområdet, de har startat upp nya föreningar i områden där sådana saknas, och genom ett nära samarbete med befintliga basketföreningar har de gjort det lättare för barn att bli medlemmar. Genom initiativet har antalet basketspelande barn och ungdomar i Köpenhamnsområdet ökat med ca 30%.