• Despina Lappa

Hemmaplans IF Lorensborg firade sitt CTC-arbete


Idag firade Hemmaplans IF Lorensborg, tillsammans med flera andra föreningar och sociala aktörer, sitt CTC-arbete. Festen ägde rum på Malmös Rådhuset.


CTC (Communities That Care) är ett Malmö Stads övergripande system för preventionsarbete baserat på lokalt samarbete. Målet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, genom att förhindra utanförskap, bristande skolresultat, våld, alkohol och drogmissbruk.


Stadsdirektör Andreas Norbrant öppnade mötet och sen hälsade kommunalråd Andreas Schönström alla gäster välkomna till Rådhuset. Representanter för olika föreningar pratade om sin verksamhet inom CTC projektet. Områdesteam, XO och stadsdirektör signerade efteråt handlingsplanerna (för Hemmaplans IF Lorensborg signerade Emmy Holmberg). Till slut minglade gäster och utbytte erfarenheter och kunskap.


"Sammanhang, vinst, tillsammans, samhälle, samarbete, kraft, utveckling, utbildning, strategi, framtiden, barn" var -bland andra- ord som hördes under CTC möte, som slutades med det viktigaste ordet av alla: "hopp".


På videon svarar Sofia Castegren, Hemmaplans IF Lorensborgs sekreterare, på frågor om projektet:


Nedanför kan man titta på bilder från mötet:


36 views0 comments

Recent Posts

See All